VISION

Vores umiddelbare mål med Klimafunding er at få overblik over alle frivillige klimainitiativer, der spirer op i Danmark, og styrke som mange som muligt af dem med crowdfundede formidlings- og analyseprojekter. Vi vil løbende udbygge netværket, så Klimafunding er i stand til at dække hele Danmark og har alle de kompetencer, som vores samarbejdspartnere har brug for.

Vores overordnede mål med Klimafunding er at være en del af en større bevægelse i samfundet, der skal minimere klimakrisen. I første omgang ved at sørge for, at Danmark bliver et foregangsland på klimaområdet på en måde, der gør det muligt at sprede erfaringerne til andre lande. På længere sigt handler det om, at civilisationen på globalt plan skal bremse de menneskeskabte klimaforandringer helt og imødegå de skader, som vi ikke længere kan undgå.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt