Vi har fået ny næstformand og en LED-ekspert

På Klimafundings ekstraordinære generalforsamling blev Jens Lysdal genvalgt som formand og Frederikke Oldin blev ny næstformand. Vores bestyrelse siger samtidig velkommen til Jens Ole Christensen, som har beskæftiget sig med LED-belysning. Vi har ændret vores vedtægter lidt, så bestyrelsen nu kan opsupplere løbende.

I de næste måneder har vi to overordnede mål:

1) Vi arbejder videre på “Klimaforskning og klimamyter” med god sparring fra vores fundraiser. Lige nu samler arbejdsgruppen tilsagn fra forskellige skoler og gymnasier, som gerne vil være medansøgere og bruge vores færdige materiale.

2) Vi indleder en grundig søgning efter flere iværksættere til arbejdsgruppen og flere frivillige til bestyrelsen. Vores søgning finder sted på forskellige sociale medier og Frivillignet.

Du kan se referatet af generalforsamlingen her.