Opbygning af videoer og tekster til “Klimaforskning og klimamyter”

Opbygning af en typisk video:

Introjingle, åbningsskærm med titel og logo.

Konkret eksempel på emnet eller den offentlige debat om det i form af danske eller engelske citater, nyhedsartikler, tweets eller videoklip. Gerne så aktuelt som muligt.

Formidling af emnet med footage, infografik og speak, kombineret med interviews.

Afslutning med opsummering af pointerne.

Outrojingle.

Under hver video er en kort beskrivelse, eventuel ordforklaring, links til den tilhørende tekst på hjemmesiden samt links til andre relevante videoer.

Videoerne udformes, så det kun er nødvendigt at se den første for at have tilstrækkeligt forkundskab til at kunne se de øvrige i vilkårlig rækkefølge. De er sammensat af moduler, så de aktuelle eksempler kan udskiftes, hvis nye og bedre dukker op.

I vores interviews undlader vi at bruge eksperternes udsagn som autoritetsargumenter. I stedet er deres formål at sætte ansigter på forskningen og gøre den konkret.

 

Hjemmesiden indeholder:

  • 18 emneopdelte tekstsektioner, kombineret med grafik og indlejrede videoer fra Youtube.
  • Information om projektet og vores fremgangsmåde.
  • Anmeldelser og anbefalinger.

Opbygning af en typisk tekst:

Konkret eksempel på emnet eller den offentlige debat om det i form af danske eller engelske citater, nyhedsartikler, tweets eller videoklip. Gerne så aktuelt som muligt.

Formidling af emnet. Emnet kan i nogle tilfælde være en gennemgang af det konkrete eksempel.

Teksten forsynes med videoer, infografik og/eller illustrationer.

Opsummering af pointerne.

Kildehenvisninger.

Teksterne skal udformes på en så tidløs måde som muligt – så det er let at tilføje opdateringer og nye eksempler. De skal samtidig udgives som pdf’er, så de kan printes i A4-format og bruges som fysiske undervisningsmaterialer. I dette tilfælde erstattes videoklip med skrevne citater fra videoen.

Definitioner – f.eks. af begreber som ”teori” og ”hypotese” – dukker op som faktabokse og kan også læses i en samlet oversigt. Efter behov nævnes de også i beskrivelserne under de enkelte videoer.