Roadmap for “Klimaforskning og klimamyter”

Del 1 – indledning.

Vi laver en projektbeskrivelse. OK

Vi tager kontakt til diverse eksperter og testpersoner. OK

Vi indsamler støtteerklæringer fra relevante organisationer. OK

Vi laver et roadmap, med inspiration fra undervisere og de relevante vejledninger om naturgeografi, samfundsfag og til dels engelsk. OK

Vi klimavurderer projektet. OK

Vi laver et budget. Under forberedelse.

 

Del 2 – fundraising.

Vi fundraiser til at kunne gennemføre de næste dele af projektet.

Vi udgiver jævnligt blogindlæg om udvalgte emner, der har relevans for projektet.

 

Del 3 – indhold.

 

Videoer

Vi skriver storyboards og manuskripter til 18 videoer.

Vi laver grafik til videoer.

Vi får komponeret en jingle.

Vi finder og udarbejder footage og indhenter eventuelle tilladelser.

Vi finder brugbar underlægningsmusik.

Vi indtaler tekster til videoerne.

 

Hjemmeside

Vi laver ”storyboards” til 18 emneopdelte tekster og et flowchart med vores pointer og argumenter.

Vi skriver tekster med kildehenvisninger, ud fra flowchart og storyboards.

Vi laver infografik til tekster og finder andre illustrationer.

Vi opsætter en hjemmeside til teksterne og tilføjer beskrivelser af projektet, definitioner og logo. Logoet genbruges i videoerne.

 

Del 4 – interviews.

Vi forbereder interviews, koordinerer dem med vores interviewpersoner og laver optagelser. De finder sted i 1-2 omgange + evt. en tredje omgang under del 5, hvis det viser sig at være nødvendigt for forståelsen. Vores interviews bruges både i videoerne og hjemmesidens tekster.

 

Videoerne produceres. De opbygges som moduler, så dagsaktuelle eksempler let kan fjernes fra videoerne og erstattes med mere tidssvarende eksempler.

Vi koordinerer de færdige videoer med hjemmesidens tekster.

 

Del 5 – testning.

Vi sætter hjemmesiden og Youtubekanalen op, så de kan afprøves af vores testpersoner og deres elever på forskellige gymnasier.

Samtidig gennemses materialet af vores ekspertpanel.

Vi evaluerer materialet og tilpasser det til de kommentarer, vi modtager. Processen gentages, til vi er tilfredse.

 

Del 6 – online!

Vi offentligør hjemmesiden og Youtubekanalen.

Vi reklamerer for undervisningsmaterialet blandt undervisere landet over. Vores anbefalere og andre af vores kontakter bruges til at sprede budskabet. Vi reklamerer også via Facebook og andre sociale medier, hvis de er relevante, selvom Facebook ikke er en del af projektet i sig selv.

Vi imødegår forskellige typer af kritik i offentligheden. Hvis kritikken er saglig, kan vi bruge den til at forbedre materialet yderligere, hvis den er usaglig, kan vi måske bruge den i senere udgaver af materialet som eksempel på tvivlsom argumentation.