OM OS

Klimafunding er et fremspirende samarbejde mellem små formidlings- og analysevirksomheder med særlig viden og kompetence indenfor klimaemner. Vi er organiseret som en forening, der består af 1) en selvsupplerende gruppe af iværksættere, 2) en frivillig bestyrelse, der sikrer gennemsigtighed i vores økonomi, 3) støttemedlemmer, der bidrager økonomisk til vores arbejde, men ikke selv tager aktivt del i det.

Klik og se organisationen

Vi har foreløbig to tilknyttede iværksættere, som dækker København og Fyn. Hvis vores testprojekter bliver en succes, vil vi udbygge netværket med flere medlemmer, så vi kommer til at dække hele Danmark.

Koncept

I det seneste årti har vi oplevet en øget bevidsthed om menneskeskabte klimaforandringer og deres skadevirkninger. Det har givet grobund for en række borgerdrevne initiativer, der på forskellig vis bidrager til at modvirke eller afbøde problemerne. Vores netværk vil gerne støtte disse initiativer ved at planlægge og udføre honorarlønnet formidlings- og analysearbejde i samarbejde med dem.

Udfordringen ved dette er, at de fleste frivillige initiativer kun har få penge til rådighed. Til gengæld findes der mange borgere, som gerne vil bidrage økonomisk til praktisk klimaarbejde, selvom de ikke har tid eller lyst til at deltage i arbejdet selv. Ved at trække på initiativernes egne netværk kan Klimafunding nå ud til de mulige bidragydere til det projektarbejde, initiativerne får udført af os.

Hvad kan vi tilbyde som netværk?

Vi laver opsøgende arbejde i forhold til frivillige klimainitiativer. Og de har mulighed for at opsøge os, hvis de er interesseret i at samarbejde. Hvis et initiativ lever op til vores kvalitetskrav, kan vi tilbyde at

  • afdække de områder, hvor Klimafunding kan være til nytte
  • lave en projektbeskrivelse i samarbejde med initiativet
  • opstille et budget og lave en intern arbejdsfordeling i netværket
  • lave en plan for, hvordan vi samler penge ind til udførelsen.

Resultatet af vores arbejde kan bestå i…

Videoer

Hjemmesider

Redaktionsarbejde

Samlinger af argumenter for en given sag

…og samlinger af modargumenter i forhold til sagens kritikere

Rapporter om den del af klimasagen, vores samarbejdspartnere arbejder med

Undervisning

Podcasts

Afgrænsning

For at sikre et klart fokus beskæftiger Klimafunding sig ikke med andre miljø- og bæredygtighedsemner. Miljø og især bæredygtighed i almindelighed omfatter mange forskellige emner, der ikke nødvendigvis er direkte forbundne med hinanden. Ved at fokuserer på klimaprojekter gør vi det lettere for os selv at kommunikere. Samtidig viser vi, at vores arbejde bidrager til at imødegå et enkelt sammenhængende og meget vigtigt samfundsmæssigt problem.

Eksempel: Et initiativ, der handler om at redde frøer, hvis levesteder er truet af klimaforandringer, falder ind under “klimatilpasning” og er dermed indenfor vores fokus. Et initiativ, der handler om at mindske brugen af sprøjtegift i haver, har derimod ikke forbindelse til klimakrisen.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt