Medlem af bestyrelsen

Thomas Kledal

Økonomiansvarlig

Præsentation:
Der er store incitamentsproblemer med klimabelastende adfærd, da den største regning går til dem, der ikke er født endnu. Løsningerne på klimaforandringerne kommer derfor ikke af sig selv eller med de frie markedskræfter. De kommer med, at vi tager problemet alvorligt, indgår forpligtende aftaler, og får skabt klimavenlige løsninger, der kan bruges i dagligdagen.

Baggrund:
Samfundsøkonom fra Københavns Universitet med stor interesse for miljø og klima. Arbejder med økonomisk controling, analyse og politisk formidling, og har desuden siddet i flere bestyrelser.

Vis alle kontakter.