Medlem af bestyrelsen

Malene Bugge Larsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: malenebugge.privat@gmail.com
Telefon: 2633 1695

Præsentation
Klimaudfordringerne er for mig at se et ansvar, der skal løftes på flere niveauer. Vi skal regulere på samfundsniveau, men involvering og krav fra virksomheder og civilsamfund er af lige så stor værdi.
Projektudvikling og -gennemførelse på tværs af offentlige og private aktører og brancher er et vigtigt element i at formidle, udvikle og skalere løsninger.

Uddannelse, beskæftigelse, baggrund
Jeg er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og Sankt Petersborg Universitet med speciale om Ruslands kooperative Arktispolitik.

Jeg har arbejdet med projektudvikling og gennemførelse siden 2014.

De seneste 3 1/2 år har jeg været ansat ved Gate 21, hvor jeg samarbejder med kommuner, regioner, virksomheder og universiteter om grønne innovationsprojekter.

Øvrige interesser og hverv:
Jeg bor i Sydhavnen, hvor vi det seneste år har renoveret lejlighed. Vi forsøger at tænke cirkulært og har bl.a opsat et brugt køkken. Jeg bruger meget tid på Sydhavnstippen, hvor der udover ro og smuk natur er får og alpakaer, som passes af lokale.

Jeg har været politisk aktiv af flere omgange, bl.a. i interesseorganisationer, som valgtilforordnet og ved folketingsvalg.

Vis alle kontakter.