SIKRING AF KVALITET

Når vi indleder et nyt samarbejde, laver vi en kvalitetsvurdering af jeres klimainitiativ. Omdrejningspunktet for vurderingen er et interview, hvor I fortæller om jer selv. I må selvfølgelig også gerne stille spørgsmål om os.

Vi samarbejder gerne med initiativer, som…

 • Primært er baseret på frivillig arbejdskraft. Det gør ikke noget, at I har en eller flere fastansatte medarbejdere, men vi vil gerne prioritere at hjælpe initiativer, hvor frivillighed spiller en stor rolle.
 • Reelt bidrager til at afhjælpe eller afbøde klimaproblemerne. Enten direkte eller indirekte.
 • Bidrager med noget, som andre aktører ikke i forvejen gør markant bedre.
 • Bidrager med løsninger, som er skalérbare, dvs. at de stadig kan give resultater, selv hvis I er nødt til at sætte ambitionsniveauet ned i en periode.
 • Ikke selv har umiddelbar mulighed for selv at løse de opgaver, som vi tilbyder at hjælpe med.
 • Er velorganiserede og har deltagere nok til at kunne føre jeres ideer ud i livet. Det er ikke så afgørende, om jeres projekter er store eller små, det vigtigste er, at der er et fornuftigt forhold mellem deres størrelse og størrelsen på jeres organisation.

Vi undgår at samarbejde med initiativer, som…

 • Ikke har nogen påviselig eller sandsynlig effekt, f.eks. hvis de er baseret på køb og salg af CO2-kvoter.
 • Tilbyder klimaløsninger, der samtidig er forbundet med markante bivirkninger.
 • Tilbyder klimaløsninger, der ikke kan op- eller nedskaleres.
 • Er en del af et større initiativ, som reelt modarbejder klimasagen, også selvom jeres eget initiativ gør en positiv forskel.
 • Deltager i voldelige eller ulovlige aktiviteter.

Vi giver særlig høj prioritet til initiativer, hvis I…

 • Kan sandsynliggøre, at jeres løsninger vil have spredningseffekter, dvs. at andre kan lade sig inspirere af jeres arbejde og kopiere det et andet sted.
 • Har brede netværk i forvejen. Det gør det lettere at markedsføre projekter og indsamle de nødvendige midler til vores arbejde.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt