Klimafundings generalforsamling 2019

Klimafunding holder generalforsamling søndag den 28. april kl. 11.

Vi holder mødet online via Zoom og sender et link ud et par dage før generalforsamlingen.

Hvis du er i nærheden af Frederiksberg, kan du også møde op hos Jesper Munk, Bülowsvej 5B, 3. tv., 1870 Frederiksberg C.

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Lederen af arbejdsgruppen aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Formanden for bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af arbejdsgruppen.
7. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer.
8. Valg af
a. leder af arbejdsgruppen
b. formand for bestyrelsen
c. kasserer
d. 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
e. 1-2 revisorer og evt. suppleanter
9. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
10. Eventuelt.

Vel mødt!