FUNDRAISING

Inden hvert projekt laver vi en samarbejdsaftale med de partnere, som projektet skal udføres for. Her udpeger vi samtidig et medlem af netværket som tovholder. Tovholderen har forrang til at udføre projektet for de indsamlede midler, men har altid mulighed for at uddelegere opgaver til andre medlemmer af netværket eller evt. tredjeparter mod betaling.

Klimafunding bruger enten traditionel fundraising eller crowdfunding til sine projekter. Til crowdfunding vil vi som regel bruge Booomerang, som er den mest anvendte crowdfundingside i Danmark. Når vi laver crowdfunding, går 5 % af de indsamlede midler til Booomerang, en mindre procentdel til administration, markedsføring og gaver til bidragyderne og resten til honorarløn for projektet selv. Hvis det på forhånd fastlagte mål ikke nås, betales alle penge tilbage. Det kan variere, om vi bruger donations- eller rewardbaseret crowdfunding. I det første tilfælde modtager vi pengene som gave og skal til gengæld aflægge særlige regnskaber og betale gebyr hos Indsamlingsnævnet. I det andet tilfælde får alle bidragydere en gave som tak for deres støtte. Gaven kan være en t-shirt, en chokoladefrø eller noget andet, som har en forbindelse til projektet.

I særlige tilfælde finansierer eller medfinansierer vi projekter via kontingenter fra medlemmer af Klimafunding. Disse midler kan også gå til generel administration eller markedsføring af netværket efter behov.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt