FUNDRAISING

Inden hvert projekt laver vi en samarbejdsaftale med de partnere, som projektet skal udføres for. Her udpeger vi samtidig et medlem af netværket som tovholder. Tovholderen har forrang til at udføre projektet for de indsamlede midler, men har altid mulighed for at uddelegere opgaver til andre medlemmer af netværket eller evt. tredjeparter mod betaling.

Klimafunding bruger enten traditionel fundraising eller crowdfunding til sine projekter. Som regel står vi selv for fundraisingen, men vi kan også alliere os med eksterne fundraisere, hvis vi selv er optaget af andre opgaver.

I særlige tilfælde finansierer eller medfinansierer vi projekter via kontingenter fra medlemmer af Klimafunding. Disse midler kan også gå til generel administration eller markedsføring af netværket efter behov.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt