Ekstraordinær generalforsamling

Vi mødes søndag den 29. september 2019 kl. 11 hos Jesper Munk på Bülowsvej 5B, 3. tv, 1870 Frederiksberg C.

Både medlemmer og nysgerrige er velkommen! De, der ikke kan møde op, kan deltage i mødet via videoforbindelse – hvis de ikke-fremmødte bruger en gmail, kan vi prøve med Hangout og ellers Zoom eller en kombination af begge dele.

Dagsorden:
1) Vedtægtsændringer, bl.a. med tilføjelse af næstformand.
2) Opsupplering af bestyrelsen og valg af formand/næstformand.
3) Drøftelse af klimasituationen og vores aktuelle planer.

Efter mødet spiser vi frokost sammen.