KLIMAFUNDING

 
 – et netværk af iværksættere, der arbejder på at løse klimakrisen

Aktuelle projekter

Klimafunding er ved at samle støtteerklæringer til vores undervisningsprojekt “Klimaforskning og klimamyter”. Her vil vi fortælle om den måde, FN’s Klimapanel arbejder på, og kontrasten til de konspirationsteorier, som omgiver klimaforskningen i dele af den offentlige debat. Se mere om projektet her.

 Klimakrisen


Vi har et solidt videnskabeligt grundlag for, at samfundet står i en klimakrise. Menneskeskabte klimaændringer giver talrige problemer med oversvømmelser, sult, vandmangel, klimaflygtninge og naturødelæggelser, som vil vokse i fremtiden. Og løsningerne fylder stadig alt for lidt i det politiske system.

Til gengæld er der i de seneste år opstået mange græsrodsinitiativer med klimafokus. Her er engagerede borgere selv med til at modvirke krisen og omstille vores samfund til vedvarende energi.

Der er mange muligheder…

At lave folkeoplysning om klimakrisen og vigtigheden af at lade en stor del af den fossile energi blive i jorden.

At få borgere til at handle lokalt, undgå flyrejser og oksekød eller kød generelt, bruge delebiler og være bevidst om deres forbrug.

At gøre vælgere opmærksomme på, hvor deres kandidater og partier står i forhold til klimaspørgsmål.

At få boligforeninger og andre lokale fællesskaber til at samarbejde om energibesparelser, isolering eller investeringer i klimavenlig teknologi.

At få virksomheder, kommuner, fagforeninger, institutioner og andre til at frasælge investeringer i fossil energi.

Vores netværk tilbyder…

Videoer – Hjemmesider – Plakater

Redaktionsarbejde – Undervisning – Podcasts

Artikler – Rapporter – Argumentsamlinger

Interviews med frivillige og eksperter

Finansiering

Klimafunding vil gerne samarbejde med jer om at finde penge, som går til de projekter, som vi udfører for jer og som I selv vælger.

Vi bruger enten traditionel fundraising eller crowdfunding til finansieringen. I begge tilfælde kan du give os opbakning med en støtteerklæring, som vi bruger i vores markedsføring af projektet. Hvis vi bruger crowdfunding, kan du støtte et af vores projekter ved at gå ind på dets donationslink og give et bidrag.

Støt os!

Hvis du har lyst til at støtte vores projekter generelt, kan du blive støttemedlem af Klimafunding for 100 kr. Du betaler kontingent for et år af gangen. For at garantere, at det bliver brugt til at fremme foreningens formål, har vi etableret en uafhængig bestyrelse, der holder øje med vores økonomi.

Vi kan også bruge flere deltagere i vores arbejdsgruppe og bestyrelse.

Nyheder og indlæg

  • Klimafundings generalforsamling 2019
    Klimafunding holder generalforsamling søndag den 28. april kl. 11. Vi holder mødet online via Zoom og sender et link ud et par dage før generalforsamlingen. Hvis du er i nærheden af Frederiksberg, kan du også møde op hos Jesper Munk,
  • I hjertet af klimamodstanden
    For få år siden fyldte klimaet meget lidt i Jesper Munks dagligdag. Men så stødte han på en film om klimamodstandernes mere luskede metoder. Vi har interviewet ham om, hvad han fandt ud af, og hvad det betød for hans