KLIMAFUNDING

 
 – et netværk af iværksættere, der arbejder på at løse klimakrisen

Aktuelle projekter

Klimafunding er ved at fundraise til vores undervisningsprojekt “Klimaforskning og klimamyter”. Med 18 videoer og en hjemmeside med baggrundsinformation vil vi fortælle om, hvordan FN’s Klimapanel arbejder. Samtidig vil vi sammenligne forskningen med de sære konspirationsteorier om Klimapanelet, som fra tid til anden dukker op.

Se mere om projektet her.

 Klimakrisen

I disse år oplever vi en fornyet bevidsthed om klimaproblemerne. Flere og flere bliver klar over, at menneskeskabte klimaændringer vil føre til stadig større problemer med oversvømmelser, mangel på drikkevand, sult, klimaflygtninge og naturødelæggelser i fremtiden.

Men: Tilbage i 2009 oplevede vi ligeledes en stor interesse for klima i offentligheden, og efter fiaskoen ved samme års klimatopmøde forsvandt interessen meget brat. Hvis vi skal opnå varige resultater, er det derfor nødvendigt at få klimabevidstheden til at slå rod i samfundet, så den ikke ender som en midlertidig modebølge.

Vores målsætning

Klimafunding bringer engagerede iværksættere og eksperter sammen for at gennemføre projekter, der styrker klimasagen. Der opstår hele tiden nye initiativer og græsrodsprojekter, hvor engagerede borgere arbejder for at modvirke krisen og styrke omstillingen til vedvarende energi. Vi vil gerne være med til at styrke dem og sikre, at initiativerne kan modstå eventuelle tilbageslag for klimasagen.

 

Klimafunding arbejder for…

– at styrke bevidstheden om klimaforskningen og årsagen til, at vi kan stole på den.

– at formidle succeshistorier på klimaområdet, så inspirationen kan sprede sig.

– at skabe større klimabevidsthed i alle dele af samfundet.

– at gøre det lettere for borgere at gennemskue klimadebatten. Den kan tit være ret indviklet.

Vores redskaber er videoer, hjemmesider, podcasts, analyser og meget andet.

Vi tænker fundraising ind som en integreret del af vores projekter. På den måde er vi sikre på, at der er overskud til at gennemføre dem.

 

Vores netværk

– består af en arbejdsgruppe af enkeltmandsvirksomheder og en frivillig bestyrelse.

I arbejdsgruppen samarbejder vi om projekter, hvor vi kan trække på hinandens kompetencer og fundraise i fællesskab. Vi vil gerne udvide gruppen med flere virksomheder, så vi får så stor faglig og geografisk spredning som muligt. Hvis du er iværksætter, har stort klimaengagement og nyttige kompetencer, så skriv til os på kontakt@klimafunding.dk.

Vi får faglig sparring af vores engagerede bestyrelse. Den sikrer også, at vores økonomi hænger sammen og at pengene bliver brugt fornuftigt.

 

Støt os!

Hvis du kan lide vores arbejde, kan du blive støttemedlem af Klimafunding for 100 kr. Du betaler kontingent for et år af gangen. Støttemedlemmer har stemmeret på vores generalforsamling og bliver inviteret med til vores medlemsmøder. Frivillige udenfor arbejdsgruppen vælger selv, om de vil betale kontingent.

Vores fundraising varierer fra projekt til projekt. Vi kan samarbejde med andre organisationer eller fundraise på egen hånd. Vi vil gerne bruge både crowdfunding og traditionelle ansøgninger til fonde.

Nyheder og indlæg

  • Vi har fået ny næstformand og en LED-ekspert
    På Klimafundings ekstraordinære generalforsamling blev Jens Lysdal genvalgt som formand og Frederikke Oldin blev ny næstformand. Vores bestyrelse siger samtidig velkommen til Jens Ole Christensen, som har beskæftiget sig med LED-belysning. Vi
  • Ekstraordinær generalforsamling
    Vi mødes søndag den 29. september 2019 kl. 11 hos Jesper Munk på Bülowsvej 5B, 3. tv, 1870 Frederiksberg C. Både medlemmer og nysgerrige er velkommen! De, der ikke kan møde op, kan deltage i mødet via videoforbindelse – hvis de